Privacyverklaring 21-01-2020

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk verweij van der wel streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensverwerking in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Dit zijn gegevens waarvan u mag verwachten dat een tandarts deze nodig heeft om zijn werk te kunnen beoefenen ter bevordering van de gezondheid en het uit kunnen voeren van zijn/haar diensten:

Gegevens op de website via het contactformulier

 • Naam
 • Adres
 • Plaats
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Zorgverzekeraar

 

Gegevens via de browser

Locatie: Om een route te kunnen laten zien van uw locatie naar de tandartspraktijk.

Gegevens vanuit de behandelovereenkomst

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • E-mailadres(sen)
 • Telefoonnummer(s)
 • Gegevens betreffende uw algehele gezondheid
 • Tijdstip van uw afspraak
 • Data over (behandel)bezoek
 • Data over de staat van de mondgezondheid
 • Soort (uitgevoerde of uit te voeren) verrichtingen met bijbehorende kosten
 • Röntgenfoto’s
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Andere grondslag is toestemming. Als u aan ons vraagt en toestemming geeft om uw gegevens naar een andere zorgverlener te sturen zoals een kaakchirurg, dan krijgt u daar van te voren de mogelijkheid toe om nadrukkelijk toestemming te geven.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een bevestiging of herinnering e-mail
 • Het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief
 • Het versturen van een factuur of betalingsverzoek
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Denk hierbij aan kaakchirurg, huisarts, tandtechnisch laboratorium of factoringbedrijf. Hierbij beperken we ons tot alleen de noodzakelijke gegevens, zoals NAW gegevens en BSN nummer* (*alleen andere zorgverleners/instellingen)

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. U heeft in bepaalde gevallen het recht deze gegevens eerder te laten verwijderen.

 

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Uw gegevens zijn beveiligd met meerdere geëncrypte wachtwoorden achter software dat ontwikkeld is voor tandheelkundige praktijken. Gegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard en worden vernietigd met een papiervernietiger van een hoge klasse.

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Tandartspraktijk Verweij van der Wel die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kunnen worden gebruikt.
 • Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@verweijvanderwel.nl

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Leveranciers
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Tandartspraktijk verweij van der wel, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. Infomedics voor de facturering, Exquise voor de bevestigingsmails van afspraken, websitebouwer Kreatif Klub  B.V. en bijvoorbeeld (advertentie)diensten van Google en WordPress.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van uw pasfoto en BSN-nummer.

 

Cookies op verweijvanderwel.nl

In dit document vindt u de uitleg over de cookies op verweijvanderwel.nl en wat cookies doen en hoe u ze kunt aan of uitzetten.

Gebruik van verweijvanderwel.nl
Als u rondkijkt op de website van tandartspraktijk verweij van der wel. worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt u vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies
Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies van derden
Cookies van derden die gebruikt worden op Tandartspraktijk Verweij van der Wel zijn:

Google Analytics (analytische cookies)
Voor de website statistieken gebruikt tandartspraktijk verweij van der wel Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens die verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.

Google Tag Manager (analytische cookies)
Als u op bepaalde woorden zoekt kunt u geleid worden naar websites waar deze woorden gebruikt worden. Google Tag Manager geeft ons de mogelijkheid om de juiste zoekwoorden op de website neer te zetten, waardoor u ons beter kunt vinden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u misschien niet meer van alle functionaliteiten van Tandartspraktijk Verweij van der Wel gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Lijst met codes van de cookies

 • _ga wordt voor 3 jaar bewaard
 • _gat wordt voor 1 jaar bewaard
 • _gid wordt voor 1 jaar bewaard
 • _wp_session_id

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring en cookiebeleid

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail.

Vragen of Feedback

We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@verweijvanderwel.nl onder vermelding van privacy.

Klacht indienen

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de praktijk of als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de praktijk vindt u hier. Die van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Contactgegevens

tandartspraktijk verweij van der wel
Stationsweg 45
3331 LR Zwijndrecht
T 078 20 01 587