Voor patiënten

Informatie over tandartstarieven, betalingen en ons reglement.

Tarieven

De tarieven binnen de tandheelkunde worden vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Hier vindt u een overzicht van de tarieven voor 2024.

Een begroting wordt opgesteld op basis van de tarieven van het jaar waarin de begroting is gemaakt.
Houdt u er rekening mee dat een begroting altijd onverhoopt iets kan afwijken.

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor tandartskosten zullen wij de rekening direct voor u declareren bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan enkel een factuur voor een eventuele eigen bijdrage.

Kinderen tot 18 jaar krijgen tandheelkundige kosten 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Deze kosten dienen wij dan ook direct voor u in bij de zorgverzekeraar.

Betalingen

Voor het versturen van onze facturen, werken wij samen met Infomedics. Dit betekent dat u voor de tandheelkundige zorg een factuur ontvangt van Infomedics.

Indien u een tandartsverzekering heeft en de behandeling wordt gedeeltelijk vergoed, ontvangt u vanuit Infomedics alleen een factuur voor de eigen bijdrage.

Indien u geen tandartsverzekering heeft ontvangt u geen rekening van Infomedics maar verzoeken wij u vriendelijk de factuur direct na de behandeling in de praktijk te voldoen.

Reglement

Daar waar u hoge verwachtingen heeft van ons, hebben wij ook bepaalde verwachtingen van u als patiënt:

Bent u verhinderd?
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en uw afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u de afspraak minimaal 48 uur van tevoren telefonisch te annuleren of te verplaatsen.
Indien u minder dan 48 uur van tevoren afbelt, kan het zijn dat er kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij afspraken van 30 minuten of langer dient u er rekening mee te houden dat in de meeste gevallen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor tandartskosten?
Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor tandartskosten verzoeken wij u vriendelijk de gemaakte kosten contant of per pin direct na de behandeling aan de balie te voldoen.

Schone mond
Wij stellen het zeer op prijs dat u met een schone mond bij ons in de stoel verschijnt. Bent u onverhoopt vergeten uw tanden voorafgaand aan de controle of behandeling te poetsen? Vraag in onze praktijk naar een tandenborstel, zodat u dit alsnog kunt doen.

Periodiek mondonderzoek
Uw mondgezondheid zien wij ook als onze verantwoordelijkheid. Om uw mondgezondheid goed in de gaten te kunnen houden, is het noodzakelijk dat u minstens tweemaal per jaar bij ons langskomt voor een periodiek mondonderzoek.

Geen voedingsmiddelen nuttigen
Om de hygiëne binnen de praktijk te waarborgen is het niet toegestaan om voedingsmiddelen te nuttigen binnen de behandelkamer.

Geen huisdieren
Om de hygiëne binnen de praktijk te waarborgen is het niet toegestaan om uw huisdier mee naar binnen te nemen (uitgezonderd geleidehonden).

Mobiele telefoons
Gelieve geen telefonische conversaties te voeren in de wacht- of behandelkamer. Zo wordt niemand gestoord en kunnen wij ons volledig concentreren op de behandeling.

Begroting
Een begroting stellen wij op aan de hand van onze verwachtingen. Echter is niet alles te voorspellen en bepaalde behandelingen kunnen tegenzitten of juist meevallen. Houdt u er rekening mee dat de uiteindelijke kosten kunnen afwijken van het begrote bedrag.

Afspraak
In onze praktijk wordt alleen behandeld volgens afspraak. Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Bij het te laat verschijnen op een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd. Wij doen ons uiterste best onze agenda op tijd te laten lopen. Echter, het kan voorkomen dat een behandeling langer duurt dan verwacht, wanneer zich bijvoorbeeld een spoedgeval voordoet. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk een wijziging van uw gegevens aan ons door te geven (bijvoorbeeld een adreswijziging, nieuw telefoonnummer of andere zorgverzekeraar). Ook is het belangrijk een wijziging in uw gezondheid/medicijngebruik door te geven.